Wydarzenia w klasach I-III Wydarzenia w klasach IV-VI Wspolfinansowanie z EFS      Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1

    w Sosnowcu ul. Maliny 14a

    w czerwcu 2007 roku otrzymała

   ze środków unijnych pracownię komputerową


Przyszły Uczniu Naszej Szkoły !!!


Jeśli poważnie myślisz o przyszłości, to zwróć uwagę na naszą ofertę!


Od września 2003 roku "SZKOŁA Z KLASĄ".

Proponujemy Ci i gwarantujemy:

 • wysoki poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących w klasie liczącej nie więcej niż 16 osób

 • 4 godziny języka angielskiego w klasach I-VI

 • informatykę w nowoczesnych pracowniach komputerowych ze stałym dostępem do Internetu w warunkach: 1 komputer na 1 ucznia

 • naukę pływania

 • gimnastykę korekcyjną w klasach I-III

 • indywidualne konsultacje u uczących nauczycieli

 • opiekę pedagogiczną i psychologiczną

 • opiekę logopedycznąW zależności od własnych zainteresowań - masz do wyboru:

 • redakcję gazetki szkolnej "MAŁOLAT"

 • zajęcia sportowe w Szkolnym Kole Sportowym

 • kółka przedmiotowe

 • warsztaty plastyczne

 • kółko małych form teatralnych

 • kółko informatyczne

 • kawiarenkę internetową

 • naukę tenisa ziemnego

 • naukę gry w szachy

 • realizację własnego pomysłu na zajęcia dodatkowe


W trakcie roku szkolnego możesz wyjechać na:

 • zieloną szkołę (klasa I-VI)

 • obóz narciarski (z instruktorami) (klasy III-VI)


Zdobywanie wiedzy ułatwią Ci i uprzyjemnią organizowane przez szkołę:

 • wyjazdy do teatrów i kin

 • zwiedzanie muzeów i wystaw

 • wycieczki jedno - i kilkudniowe w okresie wiosennym i jesiennym


Na terenie szkoły możesz zjeść obiad lub skorzystać z bufetu szkolnego.

Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły.

Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu, salę gimnastyczną, aulę, scenę teatralną oraz dobrze wyposażone sale przedmiotowe.

Prowadzimy dowóz i odwóz dzieci i młodzieży własnymi środkami transportu.