Dotatkowe dni wolne

Drukuj

DODATKOWE DNI WOLNE 

 

Podstawa prawna: art. 22 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm. )

 

 

W wyżej wymienionych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.