Siatka zajęć

Drukuj

Nowa Podstawwa Programowa

Szkolny Plan Nauczania

4 etap edukacyjny na lata 2012 - 2015


Przedmiot

Poziom

I

II

III

Minimum

Język polski

 

P

4

4

4

360

R

-

4

4

240

Język angielski

P

3

3

3

Podstawa 450

Rozszerzenie 180

R

4

4

4

Język niemiecki

P

2

2

2

R

2

2

2

Matematyka

 

P

4

3

3

300

R

 

3

3

180

Wiedza o społeczeństwie

P

1

-

-

30

R

-

3

3

180

Historia

 

P

2

-

-

60

R

-

4

4

240

Geografia

 

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

Biologia

 

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

Fizyka

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

Chemia

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

informatyka

 

P

1

-

-

30

R

-

3

3

180

Wiedza o kulturze

P

1

-

-

30

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

1

-

-

30

Religia

-

1

1

1

 

W – F

-

3

3

3

270

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

-

60

Przedmioty uzupełniające

Historia i społeczeństwo

-

-

2

2

120

Przyroda

-

-

2

2

120

Zajęcia artystyczne

-

-

1

-

30

Ekonomia w praktyce

-

-

1

-

30

Zajęcia z wychowawcą

 

1

1

1

90

RAZEM

36

 

 

 Przedmiot

Poziom

I

II

III

Minimum

Język polski

 

P

4

4

4

360

R

-

4

4

240

Język angielski

P

3

3

3

Podstawa 450

Rozszerzenie 180

R

4

4

4

Język niemiecki

P

2

2

2

R

2

2

2

Matematyka

 

P

4

3

3

300

R

 

3

3

180

Wiedza o społeczeństwie

P

1

-

-

30

R

-

3

3

180

Historia

 

P

2

-

-

60

R

-

4

4

240

Geografia

 

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

Biologia

 

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

Fizyka

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

Chemia

P

1

-

-

30

R

-

4

4

240

informatyka

 

P

1

-

-

30

R

-

3

3

180

Wiedza o kulturze

P

1

-

-

30

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

1

-

-

30

Religia

-

1

1

1

 

W – F

-

3

3

3

270

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

-

-

60

Przedmioty uzupełniające

Historia i społeczeństwo

-

-

2

2

120

Przyroda

-

-

2

2

120

Zajęcia artystyczne

-

-

1

-

30

Ekonomia w praktyce

-

-

1

-

30

Zajęcia z wychowawcą

 

1

1

1

90

RAZEM

36