Sprawdzian w szóstej klasie 2012

Drukuj
 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

 

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

Wynik

Szkoła

7,33

5,86

4,86

3,33

4,46

25,86

Województwo

6,29

5,81

4,05

2,81

3,6

22,56