wyprawka ucznia klasy I

Drukuj

Wyprawka ucznia klasy pierwszej

Prosimy rodziców o przygotowanie i podpisanie inicjałami lub imieniem dziecka następujących rzeczy: