Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2014

Drukuj

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

 

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

Wynik

Szkoła

88 %

76 %

83 %

80 %

78 %

81 %

Województwo

77 %

56 %

56 %

68 %

61 %

63,6%

 

Średni wynik naszej szkoły jest najlepszym wynikiem w Sosnowcu!