Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2013

Drukuj

 

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

 

 

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie z informacji

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

Wynik

Szkoła

7,43

8,37

5,44

2,81

5,3

30,6

Województwo

7,28

6,21

4,00

2,53

3,52

23,55

 

Średni wynik szkoły w przeliczeniu na dziewięciostopniową skalę staninową wynosi 9. Oznacza to , że tak wysoki wynik w skali kraju osiągneło 4,1% szkół, a w skali województwa 2,7% szkół.