Plan 0-III

Drukuj

0a

0b

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IId

IIIa

IIIb

Poniedziałek

1

Przygotowanie

szkolne

Gimnastyka korekcyjna

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Tenis

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

2

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Informatyka

3

Informatyka

j. angielski

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

4

Przygotowanie

szkolne

Zajęcia zintegrowane

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

5

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

6

Informatyka

Zajęcia zintegrowane

Religia

j. angielski

7

Wtorek

1

Przygotowanie szkolne

Przygotowanie szkolne

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Muzyka

j. angielski

j. angielski

2

Zajęcia zintegrowane

j. angielski

j. angielski

Tenis

Religia

3

Zajęcia zintegrowane

Tenis

Religia

Muzyka

4

Religia

j. angielski

j. angielski

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Tenis

5

Przygotowanie szkolne

Religia

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

6

Tenis

j. angielski

Muzyka

7

Tenis

Środa

1

Gimnastyka korekcyjna

Przygotowanie szkolne

Gimnastyka korekcyjna

Religia

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

j. angielski

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

2

Przygotowanie szkolne

Informatyka

j. angielski

Gimnastyka korekcyjna

Religia

Gimnastyka korekcyjna

3

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Informatyka

Zajęcia zintegrowane

4

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

5

j. angielski

Przygotowanie szkolne

j. angielski

6

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

7

0a

0b

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IId

IIIa

IIIb

Czwartek

1

Przygotowanie szkolne

Przygotowanie szkolne

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Religia

Informatyka

Zajęcia zintegrowane

Muzyka

j. angielski

2

Religia

BASEN

Muzyka

BASEN

3

Zajęcia zintegrowane

BASEN

BASEN

4

j. angielski

BASEN

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

5

BASEN

Muzyka

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Religia

j. angielski

6

Zajęcia zintegrowane

Muzyka

Informatyka

Religia

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

7

Przygotowanie szkolne

Piątek

1

Muzyka

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Informatyka

Zajęcia zintegrowane

j. angielski

Zajęcia zintegrowane

Religia

j. angielski

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia zintegrowane

2

j. angielski

Muzyka

j. angielski

Religia

Zajęcia zintegrowane

Gimnastyka korekcyjna

Informatyka

3

Informatyka

Religia

Muzyka

Tenis

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

4

Przygotowanie szkolne

Przygotowanie szkolne

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Muzyka

j. angielski

Religia

j. angielski

Gimnastyka korekcyjna

5

j. angielski

Tenis

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia zintegrowane

j. angielski

6

j. angielski

Informatyka

Gimnastyka korekcyjna

j. angielski

Informatyka

7

Tenis