Sprawdzian w szóstej klasie 2010

Drukuj

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2010 ROKU- 27,25 pkt. (68,13%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU- 24,37 pkt. (60,93%)