Przydział godzin

Drukuj

L.p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Ilość godzin

mgr Aneta Preiss

Wychowanie przedszkolne

22

mgr Anna Nalepa

Wychowanie przedszkolne

22

mgr Maciej Graczyk

Język angielski

3

mgr Anna Jelonkiewicz

Język angielski

3

mgr Maciej Trybalski

BASEN

2

mgr Agnieszka Kurtyka

Religia

2

mgr Hanna Wierzchałek

Muzyka

2

mgr Sylwia Gurdek

Informatyka

2

mgr Agnieszka Morawska

Gimnastyka korekcyjna

2