Egzamin Gimnazjalny 2012

Drukuj

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

Historia - WOS

Język Polski

Przyroda

Matematyka

Język Angielski

Poziom Podstawowy

Poziom Rozszerzony

Szkoła

68,25%

72,7%

50,53%

59,58%

79,44%

64,1%

Województwo

60,92%

65,99%

49,91%

46,63%

64,09%

b.d.