Egzamin gimnazjalny 2011

Drukuj

część humanistyczna

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2011 ROKU- 31,23 pkt. (62,46%)

ŚREDNIA KRAJU W 2011 ROKU- 25,31 pkt. (50,62%)

część matematyczno-przyrodnicza

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2011 ROKU- 25,62 pkt. (51,23%)

ŚREDNIA KRAJU W 2011 ROKU- 23,66 pkt. (47,26%)

język angielski

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2011 ROKU- 40,19 pkt. (80,38%)

ŚREDNIA KRAJU W 2011 ROKU- 28,28 pkt. (56,56%)