Egzamin gimnazjalny 2010

Drukuj

część humanistyczna

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2010 ROKU- 37,5 pkt. (75,4%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU- 30,88 pkt. (61,76%)

ŚREDNIA SOSNOWCA W 2010 ROKU- 30,34 pkt. (60,68%)

część matematyczno-przyrodnicza

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2010 ROKU- 30,33 pkt. (60,66%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU- 23,65 pkt. (47,30%)

ŚREDNIA SOSNOWCA W 2010 ROKU- 23,9 pkt. (47,80%)

język angielski

ŚREDNIA NASZEJ SZKOŁY W 2010 ROKU- 43,47 pkt. (86,94%)

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU- 30,20 pkt. (60,4%)

ŚREDNIA SOSNOWCA W 2010 ROKU- 29,88 pkt. (59,76%)