Egzamin Gimnazjalny 2014

Drukuj

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

Historia - WOS

Język Polski

Przyroda

Matematyka

Język Angielski

Poziom Podstawowy

Poziom Rozszerzony

Szkoła

68,12%

83,75%

65,3%

61,19%

95,64%

84,36%

Województwo

58,93%

69,08%

52,11%

46%

67,96%

45,31%