Zespół Szkół Prywatnych nr 1 w Sosnowcu

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Egzaminy gimnazjalne

Email Drukuj PDF

Komunikat dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012


Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:
egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.


Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):

 

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):

z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):

na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Uczniowie klas I i II maja w tych dniach wolne!!!

 t-align: center;"><span style="color: #000080; font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Komunikat dyrektora</span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;"> Centralnej Komisji Egzaminacyjnej</span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;"> z dnia 12 sierpnia 2011 r. </span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;">w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania </span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;">egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 </span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><em>Na  podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr  83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając  przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18  kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz.  432, z późn. zm.),</em> informuję:</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"> egzamin  gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej,  matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.  Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.</span></strong></p>
<hr id="system-readmore" />
<br /> <span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: book antiqua,palatino;">Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):</span></strong></span>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><strong> z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o  godzinie 9.00</strong> i będzie trwał <strong>60 minut </strong>· dla uczniów (słuchaczy) ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać  przedłużony nie więcej niż o 20 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>z zakresu języka polskiego</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 10.45</strong> i  będzie trwał <strong>90 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż o 45 minut</span></p>
<p><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: book antiqua,palatino;">Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><strong> z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,  geografia)</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 9.00</strong> i będzie trwał <strong>60  minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>z zakresu matematyki</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 10.45</strong> i będzie  trwał <strong>90 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej  niż o 45 minut</span></p>
<p><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: book antiqua,palatino;">Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>na poziomie podstawowym</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 9.00</strong> i będzie  trwał <strong>60 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej  niż o 20 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>na poziomie rozszerzonym</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 10.45</strong> i  będzie trwał <strong>60 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż o 30 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #000080; font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Komunikat dyrektora</span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;"> Centralnej Komisji Egzaminacyjnej</span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;"> z dnia 12 sierpnia 2011 r. </span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;">w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania </span></strong></span><br /><span style="color: #000080; font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: 14pt;">egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 </span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><em>Na  podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr  83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając  przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18  kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz.  432, z późn. zm.),</em> informuję:</span><br /><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"> egzamin  gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej,  matematycznoprzyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.  Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.</span></strong></p>
<hr id="system-readmore" />
<br /> <span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: book antiqua,palatino;">Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):</span></strong></span>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><strong> z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o  godzinie 9.00</strong> i będzie trwał <strong>60 minut </strong>· dla uczniów (słuchaczy) ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać  przedłużony nie więcej niż o 20 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>z zakresu języka polskiego</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 10.45</strong> i  będzie trwał <strong>90 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż o 45 minut</span></p>
<p><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: book antiqua,palatino;">Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><strong> z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,  geografia)</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 9.00</strong> i będzie trwał <strong>60  minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>z zakresu matematyki</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 10.45</strong> i będzie  trwał <strong>90 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej  niż o 45 minut</span></p>
<p><span style="color: #003366;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: book antiqua,palatino;">Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>na poziomie podstawowym</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 9.00</strong> i będzie  trwał <strong>60 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej  niż o 20 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;">–  <strong>na poziomie rozszerzonym</strong> egzamin rozpocznie się <strong>o godzinie 10.45</strong> i  będzie trwał <strong>60 minut</strong> · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony  nie więcej niż o 30 minut</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: book antiqua,palatino;"><br /></span></p>

Gazetka Szkolna

STATYSTYKI


Warning: Creating default object from empty value in /home/szkola/ftp/zsp1/_new/modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home/szkola/ftp/zsp1/_new/modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /home/szkola/ftp/zsp1/_new/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Użytkowników : 44
Artykułów : 387
Odsłon : 1860915
You are here: