Informacja

wysłanie ankiety drogą elektroniczną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły
Imie dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka
telefon kontaktowy opiekuna
Klasa
Od roku szkolnego: