Imie dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
PESEL dziecka
Czy dziecko uczyło się języka obcego (jakiego)
Czas pobytu dziecka w szkole (lekcje, świetlica)
Posiłki – obiad
Propozycje zajęć dodatkowych
Czego oczekuję od szkoły
dane rodziców
Imie OjcaNazwisko Ojca
Imie MatkiNazwisko Matki
Email kontaktowy
Wykształcenie OjcaWykształcenie Matki
Zawód wykonywany OjcaZawód wykonywany Matki
Nazwa i adres zakładu pracy ojcaNazwa i adres zakładu pracy ojca
Adres zamieszkania OjcaAdres zamieszkania Matki
Numer telefonu OjcaNumer telefonu Matki